Site Overlay

Beroep op de minister en het gezonde verstand

In zijn blog op de website van de woningcorporatie Dudok Wonen vraagt directeur-bestuurder Harro Zanting aan minister Hugo de Jonge om Hilversum een groeiopdracht te geven. Zonder ingrijpen van rijk of provincie kan Hilversum geen betaalbare woningen bouwen, zo betoogt hij. Zelfs gemeentearchitect Dudok wordt ten tonele gevoerd in een poging aan te tonen dat diens tuinstad met kwalitatief hoogwaardige volkswoningbouw alleen onder overheidsdwang tot stand kon komen. Een zo grove manipulatie van feiten en de daarmee beoogde politieke ondermijning mag niet onweersproken blijven, zo vindt Democraten Hilversum. 

Op de opiniepagina van de website DemocratenHilversum.nl is een reactie te vinden: een oproep aan de minister om de verkoop van sociale huurwoningen aan banden te leggen.

Dat de huidige klimaatverandering ook aanleiding geeft tot verhitting van het politieke debat mag volgens Democraten Hilversum geen reden zijn voor de inzet van valse argumenten of populistische beïnvloeding van de democratische besluitvorming. Hou het hoofd koel en laat het gezonde verstand zegevieren!

Copyright © 2023 Democraten Hilversum. All Rights Reserved.