Site Overlay

Wie staan voor u klaar?

Wie staan voor u klaar?

Fractie Democraten Hilversum

Edwin Göbbels (Fractievoorzitter)

Edwin studeerde kunstgeschiedenis. Hij werkte eerder als consultant/programmamanager bij een groot ICT- bedrijf. Sinds 2008 is hij politiek actief in Hilversum. Zijn inzet is met name gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Hij gaat uit van eenvoud, betrokkenheid en inzet. 

Rob Docter (Raadslid)

Rob is stedenbouwkundige en was onder andere Hoofd van de afdeling Bouwkunst bij het ministerie van OCW, directeur van het Berlage Instituut en voorzitter van het European Forum for Architectural Policies. Hij zet zich onder meer in voor een kwaliteitsbewust ruimtelijk beleid, voor kunst en cultuur en voor goede en betaalbare huisvesting. 

Atie Van de Beek (Raadslid)

Atie heeft zorg gerelateerde studies gedaan en werkt als verpleegkundige. Haar eerdere werkervaring is divers: van verkoopster en woon en activiteitenbegeleider tot verpleegkundige. Zij coacht ook zorgmedewerkers in opleiding en is een actief vakbondslid. Als zorgmedewerker staat zij midden in de samenleving en ziet het ‘gezicht’ achter de zorg maar komt ook armoede tegen. Vooral voor die groep wil zij zich inzetten. 

Raadsleden Atie, Edwin & Rob

Jerry Braaksma (Commissielid)

Jerry heeft de nodige ervaring als commissie- en als raadslid in Hilversum. Momenteel bezit hij een zetel in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor een landelijke partij. Hij wil de komende jaren bij Democraten Hilversum bijdragen aan het mooier maken en leefbaar houden van Hilversum. Hij zet zich daarbij vooral in voor het sociale domein. Hij staat altijd open voor gesprekken en komt graag langs om problemen te bespreken. 

Sascha Barnstijn (Commissielid)

Sascha Barnstijn is een geboren Hilversumse, een betrokken verbinder die zich actief inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving in Hilversum. Sascha weet met haar spontane en enthousiasmerende persoonlijkheid mensen en ideeën bij elkaar en in beweging te brengen. Zij maakt zich sterk om samen met bewonersen ondernemers te strevennaar een goede afstemming van belangen en ideeën voor het wonen, werken en verkeer, zodat we als gemeenschap het leefklimaat in Hilversum nog beter kunnen maken.

Jochum Sluitman (Commissielid)

Jochum is internationaal werkzaam als consultant in de ICT-sector en ruim 25 jaar woonachtig in Hilversum. Vijftien jaar heeft hij zich ingezet voor de Hilversumse bewonersvereniging Vituswijk-Klein Rome en thema’s als verkeer, de HOV-busbaan, betaald parkeren, de openbare veiligheid en initiatieven tegen woningoverlast en verloedering. Hij wil zich vooral inzetten op beleidsterreinen als financiën, bestuur, organisatie, openbare orde en veiligheid, voor een toekomstbestendig, mooi, gezond en veerkrachtig Hilversum.

Copyright © 2023 Democraten Hilversum. All Rights Reserved.