Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home

Democraten Hilversum staat als lokale politieke partij voor een betrouwbare overheid en voor eerlijk en transparant beleid dat breed door de samenleving gedragen wordt. De mens en de menselijke maat in omgangsvormen en stadsontwikkeling staan daarbij centraal. Een groene en gezonde leefomgeving waar iedereen gelijkwaardig is vormt de kern van ons programma. Eerlijke democratie waar de inwoners door participatie of referendum daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming is daarbij een voorwaarde. Wij streven naar Hilversum als 'Tuinstad in Balans': groen, duurzaam, schoon en veilig om gelukkig te kunnen wonen, werken en recreëren.

Foto raadsleden : v.l.n.r. Hakan Koc, Atie Van de Beek, Diego Degives Mas, Rob Docter (fractievoorzitter), Carolien Jansson.

Recent nieuws

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet

Datum: 11-07-2024
De door supermarkt Hoogvliet gewenste verhuizing van de Admiraal de Ruyterlaan naar de garage Stam-locatie aan de Bosdrift was voor wethouder Göbbels een ongemakkelijk moment. Hij moest tijdens de commissievergadering op 26 juni een collegevoorstel verdedigen waartegen hij zich als fractievoorz... Lees verder
Besluit over fusie met Wijdemeren

Besluit over fusie met Wijdemeren

Datum: 04-07-2024
De raad neemt deze maand een principebesluit over de fusie met Wijdemeren. De behandeling daarvan in de commissie Bestuur en Economie nam de grote zorgen van Democraten Hilversum niet weg. Ofschoon weinig die “lichte samenvoeging” nog in de weg lijkt te staan, ... Lees verder
Benoeming nieuw commissielid Wient Mulder

Benoeming nieuw commissielid Wient Mulder

Datum: 26-06-2024
Op 26 juni is Wient Mulder als commissielid beëdigd tijdens de raadsvergadering. Wient stelt zich hierbij zelf voor: In 1997 ben ik met partner en twee kinderen in Hilversum komen wonen. Toen was ik nog werkzaam als stadsontwerper in stadsvernieuwingsgebied van het stadsdeel De Baarsjes in Ams... Lees verder

Meer nieuws