Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home

Democraten Hilversum staat als lokale politieke partij voor een betrouwbare overheid en voor eerlijk en transparant beleid dat breed door de samenleving gedragen wordt. De mens en de menselijke maat in omgangsvormen en stadsontwikkeling staan daarbij centraal. Een groene en gezonde leefomgeving waar iedereen gelijkwaardig is vormt de kern van ons programma. Eerlijke democratie waar de inwoners door participatie of referendum daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming is daarbij een voorwaarde. Wij streven naar Hilversum als 'Tuinstad in Balans': groen, duurzaam, schoon en veilig om gelukkig te kunnen wonen, werken en recreëren.

Recent nieuws

Onduidelijkheid blijft

Onduidelijkheid blijft

Datum: 10-04-2024
Karin Walters was een goede wethouder. Maar Democraten Hilversum vindt dat zij in haar beoordelings-en-handelings-perspectief tekort is geschoten. Maar ook het college is tekortgeschoten in de transparantie over het onderliggende feitenrelaas. Die zwijgcultuur is niet te rijmen met de beloofde nieuw... Lees verder
Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!

Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!

Datum: 08-04-2024
Het college heeft een bedrijf in de arm genomen om als pilotproject met slimme camera’s sportvelden in de gaten te houden. Hieronder het artikel en ons commentaar daarop. Hilversums Nieuws, zondag 7 april, 'Onderwijs en Wetenschap' foto Margot Brakel Hilversum heeft de primeur. Bijzondere pi... Lees verder
Woningsplitsing en verkamering

Woningsplitsing en verkamering

Datum: 04-04-2024
Op woensdag 3 april was in de Raad aan de orde het paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering. De bijbehorende beleidsregels bepalen wanneer en hoe woningsplitsing en verkamering mag plaatsvinden. Op die manier kan waar mogelijk woonruimte worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Democr... Lees verder

Meer nieuws