Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Nieuws 

Kunt u zich vinden in de wijze waarop Democraten Hilversum uw belangen behartigt. En wilt u daar uw mening over geven? Laat ons dat dan weten.

Lid worden van onze vereniging en meepraten over de koers die wij varen stellen wij zeer op prijs!

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet

Datum: 11-07-2024
De door supermarkt Hoogvliet gewenste verhuizing van de Admiraal de Ruyterlaan naar de garage Stam-locatie aan de Bosdrift was voor wethouder Göbbels een ongemakkelijk moment. Hij moest tijdens de commissievergadering op 26 juni een collegevoorstel verdedigen waartegen hij zich als fractievoorz... Lees verder
Besluit over fusie met Wijdemeren

Besluit over fusie met Wijdemeren

Datum: 04-07-2024
De raad neemt deze maand een principebesluit over de fusie met Wijdemeren. De behandeling daarvan in de commissie Bestuur en Economie nam de grote zorgen van Democraten Hilversum niet weg. Ofschoon weinig die “lichte samenvoeging” nog in de weg lijkt te staan, ... Lees verder
Benoeming nieuw commissielid Wient Mulder

Benoeming nieuw commissielid Wient Mulder

Datum: 26-06-2024
Op 26 juni is Wient Mulder als commissielid beëdigd tijdens de raadsvergadering. Wient stelt zich hierbij zelf voor: In 1997 ben ik met partner en twee kinderen in Hilversum komen wonen. Toen was ik nog werkzaam als stadsontwerper in stadsvernieuwingsgebied van het stadsdeel De Baarsjes in Ams... Lees verder
Benoeming nieuw raadslid Diego Degives Más

Benoeming nieuw raadslid Diego Degives Más

Datum: 13-06-2024
Door het vertrek van Edwin Göbbels die tot wethouder benoemd is, is op 12 juni de vrijgevallen raadszetel in de fractie Democraten Hilversum ingenomen door Diego Degives Más. Diego is een van de oprichters van Democraten Hilversum en was in de periode 2020-2022 commissielid. Diego heeft ... Lees verder
De toekomst van de Tuinstad

De toekomst van de Tuinstad

Datum: 08-06-2024
Op 5 en 6 juni 2024 werd in Amsterdam en Hilversum de World Garden Cities Conferentie gehouden, waar deelnemers uit 18 landen spraken over hoe de tuinstad principes ingezet kunnen worden bij hedendaagse opgaven zoals de klimaatopgave en biodiversiteit, ruimte voor betaalbaar wonen en kansen voor ied... Lees verder
Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder

Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder

Datum: 30-05-2024
Woensdagavond 29 mei vond een bijzondere raadsvergadering plaats. In een duidingsdebat ging de raad onderling het gesprek aan over de optredende verandering in de coalitiesamenstelling en over de inhoud van het aan het coalitieakkoord toegevoegde addendum. De coalitie bestond uit Hart voor Hilvers... Lees verder
Update 2 over nieuwe coalitievorming

Update 2 over nieuwe coalitievorming

Datum: 29-05-2024
Donderdagavond 23 mei heeft onze ALV (Algemene Ledenvergadering) plaatsgevonden in de Geus. Deze bijeenkomst kwam op een goed moment om fractievoorzitter Edwin Göbbels toe te laten lichten welke gesprekken er de afgelopen weken gevoerd zijn, wat er toe geleid heeft dat Democraten Hilversum zal ... Lees verder
Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie

Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie

Datum: 17-05-2024
Democraten Hilversum werkt mee aan de gewenste politieke verbreding en treedt toe tot de coalitiepartijen van de gemeente Hilversum. Zo willen wij politieke verantwoordelijkheid gaan dragen voor het dagelijks bestuur van onze gemeente. Wij stellen als kandidaat-wethouder Edwin Göbbels voor.&nbs... Lees verder
Omgevingsvisie vastgesteld door de raad

Omgevingsvisie vastgesteld door de raad

Datum: 16-05-2024
Na vier jaar van voorbereiding, een proces dat door Democraten Hilversum onverminderd kritisch gevolgd is, is de Omgevingsvisie Hilversum 2040 gisteren bij raadsmeerderheid vastgesteld. Gelukkig werd daarbij een amendement van SP, Democraten Hilversum en PvdA aangenomen, om in de meest versteende wi... Lees verder
Hilversum kiest voor nascheiding

Hilversum kiest voor nascheiding

Datum: 16-05-2024
Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over de wijze waarop Hilversummers hun PMD afval scheiden vanaf 1 juli 2026. De keuze was: bronscheiding of nascheiding. De nodige amendementen kwamen aan bod. Verschillende fracties riepen op om vooral goed te letten op het scheide... Lees verder