Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home

Democraten Hilversum staat als lokale politieke partij voor een betrouwbare overheid en voor eerlijk en transparant beleid dat breed door de samenleving gedragen wordt. De mens en de menselijke maat in omgangsvormen en stadsontwikkeling staan daarbij centraal. Een groene en gezonde leefomgeving waar iedereen gelijkwaardig is vormt de kern van ons programma. Eerlijke democratie waar de inwoners door participatie of referendum daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming is daarbij een voorwaarde. Wij streven naar Hilversum als 'Tuinstad in Balans': groen, duurzaam, schoon en veilig om gelukkig te kunnen wonen, werken en recreëren.

Foto raadsleden : v.l.n.r. Hakan Koc, Atie Van de Beek, Diego Degives Mas, Rob Docter (fractievoorzitter), Carolien Jansson.

Recent nieuws

De toekomst van de Tuinstad

De toekomst van de Tuinstad

Datum: 08-06-2024
Op 5 en 6 juni 2024 werd in Amsterdam en Hilversum de World Garden Cities Conferentie gehouden, waar deelnemers uit 18 landen spraken over hoe de tuinstad principes ingezet kunnen worden bij hedendaagse opgaven zoals de klimaatopgave en biodiversiteit, ruimte voor betaalbaar wonen en kansen voor ied... Lees verder
Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder

Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder

Datum: 30-05-2024
Woensdagavond 29 mei vond een bijzondere raadsvergadering plaats. In een duidingsdebat ging de raad onderling het gesprek aan over de optredende verandering in de coalitiesamenstelling en over de inhoud van het aan het coalitieakkoord toegevoegde addendum. De coalitie bestond uit Hart voor Hilvers... Lees verder
Update 2 over nieuwe coalitievorming

Update 2 over nieuwe coalitievorming

Datum: 29-05-2024
Donderdagavond 23 mei heeft onze ALV (Algemene Ledenvergadering) plaatsgevonden in de Geus. Deze bijeenkomst kwam op een goed moment om fractievoorzitter Edwin Göbbels toe te laten lichten welke gesprekken er de afgelopen weken gevoerd zijn, wat er toe geleid heeft dat Democraten Hilversum zal ... Lees verder

Meer nieuws