Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home

Democraten Hilversum staat als lokale politieke partij voor een betrouwbare overheid en voor eerlijk en transparant beleid dat breed door de samenleving gedragen wordt. De mens en de menselijke maat in omgangsvormen en stadsontwikkeling staan daarbij centraal. Een groene en gezonde leefomgeving waar iedereen gelijkwaardig is vormt de kern van ons programma. Eerlijke democratie waar de inwoners door participatie of referendum daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming is daarbij een voorwaarde. Wij streven naar Hilversum als 'Tuinstad in Balans': groen, duurzaam, schoon en veilig om gelukkig te kunnen wonen, werken en recreëren.