Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Over ons

Wie staan er voor u klaar?

Edwin Göbbels

Fractievoorzitter

Edwin studeerde kunstgeschiedenis. Hij werkte eerder als consultant/programmamanager bij een groot ICT- bedrijf. Sinds 2008 is hij politiek actief in Hilversum. Zijn inzet is met name gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Hij gaat uit van eenvoud, betrokkenheid en inzet.

Atie Van de Beek

Raadslid

Atie heeft zorg gerelateerde studies gedaan en werkt als verpleegkundige. Haar eerdere werkervaring is divers: van verkoopster en woon en activiteitenbegeleider tot verpleegkundige. Zij coacht ook zorgmedewerkers in opleiding en is een actief vakbondslid. Als zorgmedewerker staat zij midden in de samenleving en ziet het ‘gezicht’ achter de zorg maar komt ook armoede tegen. Vooral voor die groep zet zij zich in. 

Rob Docter

Raadslid

Rob is stedenbouwkundige en was onder andere Hoofd van de afdeling Bouwkunst bij het ministerie van OCW, directeur van het Berlage Instituut en voorzitter van het European Forum for Architectural Policies. Hij zet zich onder meer in voor een kwaliteitsbewust ruimtelijk beleid, voor kunst en cultuur en voor goede en betaalbare huisvesting. 

Hakan Koç

Raadslid

Hakan werkt 14 jaar als projectmanager huisvesting bij Rijkswaterstaat. Hij is geboren en getogen in Hilversum, is vader van een dochter en een zoon en woont in de Sint Vitusbuurt (Centrum). Op zaterdag is Hakan te vinden langs de lijn bij voetbalclub Victoria waar zijn zoon speelt. Hakan houdt ervan om bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor vraagstukken die bij de Hilversummers leven. Hij richt zich in de fractie onder andere op openbare orde en veiligheid, sport en onderwijshuisvesting.

Carolien Jansson

Raadslid

Carolien studeerde Jeugdwelzijnswerk aan de Windesheimacademie en daarna volgde zij aan welzijnsmanagement en communicatie gerelateerde opleidingen. Zij werkte o.a. in Rotterdam, Utrecht en Hilversum in het welzijnswerk. Carolien werkte van 2016-2021 als raadscommunicatieadviseur bij de griffie in Hilversum. Sinds 2021 is zij politiek actief. Inwonersparticipatie, transparantie en direct contact met inwoners zijn voor haar belangrijke uitgangspunten. Zij is o.a. woordvoerder op onderwijs(huisvesting), participatie en wijken & buurten.

Sascha Barnstijn

Commissielid

Sascha Barnstijn is een geboren Hilversumse, een betrokken verbinder die zich actief inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving in Hilversum. Sascha weet met haar spontane en enthousiasmerende persoonlijkheid mensen en ideeën bij elkaar en in beweging te brengen. Zij maakt zich sterk om samen met bewonersen ondernemers te strevennaar een goede afstemming van belangen en ideeën voor het wonen, werken en verkeer, zodat we als gemeenschap het leefklimaat in Hilversum nog beter kunnen maken.

Jochum Sluitman

Fractiespecialist

Jochum is internationaal werkzaam als consultant in de ICT-sector en ruim 25 jaar woonachtig in Hilversum. Vijftien jaar heeft hij zich ingezet voor de Hilversumse bewonersvereniging Vituswijk-Klein Rome en thema’s als verkeer, de HOV-busbaan, betaald parkeren, de openbare veiligheid en initiatieven tegen woningoverlast en verloedering. Hij zet zich vooral in op beleidsterreinen als financiën, bestuur, organisatie, openbare orde en veiligheid, voor een toekomstbestendig, mooi, gezond en veerkrachtig Hilversum.

Diego Degives Mas

Fractiespecialist

Diego heeft Toegepaste Psychologie gestudeerd. Van 2020 tot 2022 was hij als commissielid woordvoerder voor het Sociaal Domein. Vanwege zijn huidige werk en studie verplichtingen zet hij zich momenteel in als fractiespecialist voor Democraten Hilversum.

Henri van IJken

Fractiespecialist

Henri is geboren en getogen in Hilversum, heeft als groepsdocent tientallen jaren in het onderwijs gewerkt en is ervaringsdeskundige op het gebied van onder andere energietransitie en buurtparticipatie.

Tim Kliphuis

Fractiespecialist

Tim is internationaal concertviolist en componist. Hij adviseert ons over allerlei culturele onderwerpen. Zijn muziek onderzoekt hoe we de planeet leefbaar kunnen houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Zijn stuk The Five Elements opende de Waterconferentie van de Verenigde Naties en was te horen op het koninklijk staatsbezoek aan Zweden.

Vereniging Politieke Partij Democraten Hilversum

Democraten Hilversum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84631805.

De statutaire doelstelling luidt: ‘De Partij stelt zich als sociaal-liberale lokale partij ten doel een politiek te bedrijven waarin zij het welzijn en de welvaart van de Hilversumse inwoners centraal stelt. Zij hanteert als uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is en streeft naar een democratische, duurzame en inclusieve samenleving.’

ANBI

De Vereniging Politieke Partij Democraten Hilversum is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN 8632 89 253.  Bankrekeningnummer: NL44 TRIO 0320 4712 41 (Triodos Bank) t.n.v. Politieke Partij Democraten Hilversum.

Het bestuur is via e-mail te bereiken: bestuur@democratenhilversum.nl