Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Nieuws 

Kunt u zich vinden in de wijze waarop Democraten Hilversum positief kritische vragen stelt aan het college van Burgemeester en Wethouders.  En wilt u daar uw mening over geven? Laat ons dat dan weten.

Lid worden van onze vereniging en meepraten over de koers die wij varen mag natuurlijk ook!

Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie

Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie

Datum: 17-05-2024
Democraten Hilversum werkt mee aan de gewenste politieke verbreding en treedt toe tot de coalitiepartijen van de gemeente Hilversum. Zo willen wij politieke verantwoordelijkheid gaan dragen voor het dagelijks bestuur van onze gemeente. Wij stellen als kandidaat-wethouder Edwin Göbbels voor.&nbs... Lees verder
Omgevingsvisie vastgesteld door de raad

Omgevingsvisie vastgesteld door de raad

Datum: 16-05-2024
Na vier jaar van voorbereiding, een proces dat door Democraten Hilversum onverminderd kritisch gevolgd is, is de Omgevingsvisie Hilversum 2040 gisteren bij raadsmeerderheid vastgesteld. Gelukkig werd daarbij een amendement van SP, Democraten Hilversum en PvdA aangenomen, om in de meest versteende wi... Lees verder
Hilversum kiest voor nascheiding

Hilversum kiest voor nascheiding

Datum: 16-05-2024
Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over de wijze waarop Hilversummers hun PMD afval scheiden vanaf 1 juli 2026. De keuze was: bronscheiding of nascheiding. De nodige amendementen kwamen aan bod. Verschillende fracties riepen op om vooral goed te letten op het scheide... Lees verder
Bespreking Goois Natuur Reservaat beleidsplan 2024-2027

Bespreking Goois Natuur Reservaat beleidsplan 2024-2027

Datum: 12-05-2024
Woensdagavond 15 mei bespreekt de Hilversumse gemeenteraad de zienswijze op het beleidsplan van het Goois Natuur reservaat (GNR). Met een zienswijze maakt de raad kenbaar wat hij van een plan vindt. Het college maakt een voorstel voor die zienswijze. Democraten Hilversum kan zich vinden in het posit... Lees verder
Eindelijk een kliko weg zal inwoners een plezier doen.

Eindelijk een kliko weg zal inwoners een plezier doen.

Datum: 11-05-2024
Het ophalen van vuilnis hebben we in de Regio Gooi en Vechtstreek met alle gemeenten samen geregeld. Het is tijd voor nieuwe afspraken. Huishoudens scheiden nu zelf hun afval, ook hun PMD, in de ’’oranje bak’’. De komst van die 4e kliko was destijds een onwelkome verrassing v... Lees verder
Verkenning

Verkenning

Datum: 26-04-2024
In de samenleving komt alleen door samenwerking iets tot stand. Waar het dagelijks bestuur van de stad politieke verbreding zoekt wil Democraten Hilversum de mogelijkheid voor samenwerking  verder verkennen.      
Algemene Ledenvergadering op 23 mei

Algemene Ledenvergadering op 23 mei

Datum: 23-04-2024
Op donderdag 23 mei houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We heten alle bestaande en nieuwe leden dan welkom en bieden aan het begin van de bijeenkomst de gelegenheid om kennis met elkaar te maken. Vervolgens start het officiële gedeelte van de vergadering, waarna de fracti... Lees verder
Onduidelijkheid blijft

Onduidelijkheid blijft

Datum: 10-04-2024
Karin Walters was een goede wethouder. Maar Democraten Hilversum vindt dat zij in haar beoordelings-en-handelings-perspectief tekort is geschoten. Maar ook het college is tekortgeschoten in de transparantie over het onderliggende feitenrelaas. Die zwijgcultuur is niet te rijmen met de beloofde nieuw... Lees verder
Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!

Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!

Datum: 08-04-2024
Het college heeft een bedrijf in de arm genomen om als pilotproject met slimme camera’s sportvelden in de gaten te houden. Hieronder het artikel en ons commentaar daarop. Hilversums Nieuws, zondag 7 april, 'Onderwijs en Wetenschap' foto Margot Brakel Hilversum heeft de primeur. Bijzondere pi... Lees verder
Woningsplitsing en verkamering

Woningsplitsing en verkamering

Datum: 04-04-2024
Op woensdag 3 april was in de Raad aan de orde het paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering. De bijbehorende beleidsregels bepalen wanneer en hoe woningsplitsing en verkamering mag plaatsvinden. Op die manier kan waar mogelijk woonruimte worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Democr... Lees verder