Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Vragen aan het college

De fractie van Democraten Hilversum maakt als onderdeel van zijn controlerende taak gebruik van de mogelijkheid om het college te bevragen op actuele ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hieronder een overzicht vanaf 1 januari 2024, met daarbij de beantwoording door het college en een eventuele reactie daarop. Voor eerdere jaren zie het submenu van deze pagina.

 

Hoge bomen…, van Acer tataricum ginnala tot Acer freemanii Jeffersred

Op 1 april 2021 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld over de bomen die worden aangeboden aan wethouders bij hun afscheid. U stelde in uw beantwoording van 29 april 2021 dat u gezien de hoge omloopsnelheid van wethouders in Hilversum gestopt bent met deze mooie traditie, die gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld.

DH 03-07-2024 Lees meer
     

Een domper voor de Hilversumse economie?

Het internationale bedrijf NIKE op het Arenapark is een van de grootste werkgevers in Hilversum. In de economische perspectieven wordt het dan ook altijd met name genoemd als een van de dragers van de identiteit van Hilversum als Sportstad en de spil bij de verdere ontwikkeling van het Arenapark tot Sportpark. Het bericht over een ontslagronde die ook het hoofdkantoor in Hilversum kan treffen kwam als een koude douche.

DH 11-06-2024 Lees meer
Beantwoording 04-07-2024 Lees meer

Participatie

Deze coalitie zegt veel op te hebben met participatie. Zo staat in het coalitieakkoord hoe belangrijk het is Hilversummers actief bij ruimtelijke plannen te betrekken. Er is zelfs een passage die start met: "Doen wat je zegt. Wij realiseren ons dat bovenstaande woorden obligaat kunnen klinken. Immers, een open bestuurscultuur die is gericht op samenwerking en draagvlak, wordt niet bepaald door wat je opschrijft, maar door wat je doet."

DH 15-04-2024 Lees meer
Beantwoording 15-05-2024 Lees meer

Donkere wolken boven Hilversum

Terwijl in het raadhuis de aandacht werd opgeslokt door het vertrek van de wethouder media en een andere wethouder nu de media portefeuille moet behartigen draait de wereld door.

DH 12-04-2024 Lees meer
Beantwoording  16-05-2024 Lees meer

Lang wachten op GGZ-behandeling is onaanvaardbaar

Inwoners hebben recht op een toegankelijke en passende zorg, daar valt ook de geestelijke gezondheidszorg onder. De Nederlandse zorgautoriteit houdt deze cijfers bij en opvallend is dat de wachttijden lang zijn.

DH 11-04-2024 Lees meer
Beantwoording 22-05-2024 Lees meer

Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht

Eerder heeft Democraten Hilversum vragen gesteld over de Hilversumse deelname aan de ROM Utrecht. De gemeente Hilversum heeft 2 miljoen Euro in de ROM Utrecht gestoken en het rendement voor Hilversum lijkt twijfelachtig.  

DH 08-04-2024 Lees meer
Beantwoording 08-05-2024 Lees meer

Groene Loper

Het ontwikkelen van een groene loper is een grote uitdaging en slaagt alleen als ontwikkelende partijen, bewoners en gemeente nauw samenwerken en alle partijen bijdragen. Ook leden van de werkgroep ‘Groene Loper’, bestaand uit betrokken bewoners die de wijk graag willen vergroenen, sluiten regelmatig aan bij sessies.

DH 27-03-2024 Lees meer
Beantwoording 10-05-2024 Lees Meer

Kunstwerk

De gemeente verstuurde recent een inwonerspanel enquete, met onder meer vragen over de behoefte aan meer kunst in de openbare ruimte. In dezelfde week neemt het college een besluit over het tijdelijk opgeslagen kunstwerk "de Waterval" waarbij vernietiging als optie wordt genoemd.

DH 15-03-2024 Lees meer
Beantwoording 17-04-2024 Lees meer

Mediafonds

Bij Democraten Hilversum is het beeld ontstaan dat van de hooggespannen verwachtingen over de vorming van een Mediafonds en de versterking van de lokale, regionale journalistiek onvoldoende tot vrijwel niets terecht is gekomen door het verdampen van de beschikbare middelen. Omdat wij graag van het tegendeel worden overtuigd nodigen wij u uit de volgende vragen te beantwoorden.

DH 01-03-2024 Lees meer
Beantwoording 28-03-2024 Lees meer
Bijlage 28-03-2024 Lees meer 

Wateroverlast

Er is geen behoefte aan een kille, apathische overheid maar aan een empathische, actieve overheid. Bovendien geldt de Waterwet 2008, die de gemeente de zorgplicht geeft voor het grondwater en er mag geen schade aan woningen ontstaan. 

DH 28-02-2024 Lees meer
Bijlage 28-02-2024 Lees meer
Beantwoording 03-04-2024 Lees meer

Driedimensionale kopie van gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum heeft het bedrijf Cyclomedia gevraagd om een natuurgetrouwe driedimensionale kopie van de gemeente Hilversum te maken. 

DH 28-02-2024 Lees meer
Beantwoording 17-04-2024 Lees meer 
Bijlage 17-04-2024 Lees meer

Subsidie Hilversum Marketing

Democraten Hilversum heeft kennis genomen van het collegebesluit om de Stichting Hilversum Marketing subsidie toe te kennen voor de periode 2025 tot en met 2027 van €1.893.600 miljoen.

DH 28-02-2024 Lees meer 
Beantwoording 27-03-2024 Lees meer

Mediapark over de zenders en ontvangers

Het college presenteerde de startnotitie Mediapark, noemde het de opmaat naar een 'Samenwerkingsagenda' en zei ook "Er staat eigenlijk veel inhoud in over wat er in het coalitieakkoord staat [...] en als het in het coalitieakkoord staat, al is het maar één keer, dan vinden wij dat heel belangrijk."

DH 07-02-2024 Lees meer
Beantwoording 06-03-2024 Lees meer

School in het centrum (Montessorischool)

De Montessorischool aan de Naarderstraat 100 sorteert voor op sloop-en-nieuwbouw in plaats van renovatie.

DH 07-02-2024 Lees meer
Beantwoording 26-04-2024 Lees meer
Bijlage 26-04-2024 Lees meer

Meer kunst in Hilversum? Geen kunst aan!

Uw raadsinformatiebrief van 27 november 2023 over de ontwikkeling van het MOB-complex (RIB 2023-91) nog eens herlezend, schoot ons te binnen dat het kunstwerk van Cor Dam (de Waterval) daar tijdelijk is opgeslagen, in afwachting van herplaatsing, bij voorkeur bij/in/aan het nieuwe zwembad op het Arenapark, zoals wij in een comissiebehandeling bespraken.

DH 23-01-2024 Lees meer
Beantwoording 06-03-2024 Lees meer

Aanbod woonruimte

De wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn lang. Nieuwbouwplannen nemen veel tijd. Vele panden zijn in eigendom van de gemeente. Het is zonde om deze woonruimte leeg te laten staan.

DH 17-01-2024 Lees meer
Beantwoording 16-02-2024 Lees meer