Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Het einde van de tuinstad?

Datum : 12-01-2023

De concept-omgevingsvisie Hilversum 2040 rolt een verstedelijkingsagenda uit over heel Hilversum. Het door het college gewenste aantal woningen en vierkante meters kantoorruimte benaderen resp. overstijgen die van het MRA-sleutelgebied uit 2020, het 10.000 woningenplan waartegen de Hilversumse bewonersorganisaties, verenigd in HOP2040, met succes in verzet kwamen.

Als deze toekomstvisie na de inspraak ongewijzigd zou worden vastgesteld, dan kunnen er 6000 woningen worden gebouwd, waaronder te weinig sociale huurwoningen, is bouwen in de natuur geen taboe meer, blijft de energietransitie steken op bedroevend laag niveau, worden hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik (het stapelen van functies) de norm, voldoet Hilversum pas in 2040 aan de milieunormen en blijft de hoeveelheid openbaar groen in de dichtstbevolkte wijken ver beneden de maat.

Deze kille verstedelijkingsagenda wijkt fundamenteel af van de opbrengst van de samenleving-brede participatie, waaruit bleek dat een grote meerderheid vond dat de groene tuinstad van Dudok, met zijn dorpse karakter en de stadse voorzieningen, de kernwaaarde is die de basis zou moeten vormen voor de omgevingsvisie, de stad die Hilversum wil zijn in 2040.

De raad besluit op 1 februari of deze concept-omgevingsvisie ter inzage wordt gelegd voor inspraak door de inwoners. Die hebben hun zorgen al in de pers geuit. Democraten Hilversum deelt die zorgen en zal zich tot het uiterste inspannen om de menselijke maat en het ‘DNA van Dudok’ te verdedigen en de blinde groei-reflex om te buigen in het zorgvuldig koesteren van de sociale, gezonde en mooie tuinstad Hilversum.

Het einde van de tuinstad?