Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Gelukkig kan het verkeren – verkeerde verkeersingreep geschrapt

Datum : 05-06-2023

“Bewoners van de Johannes Geradtsweg kunnen de vlag uithangen” klonk het juichend in de Gooi en Eembode vanochtend. De omstreden fietsbrug op de Johannes Geradtsweg is van de baan, zo heeft het college bekend gemaakt. De opluchting is groot, zowel bij de bewoners die een nog verdere aantasting van hun woongenot vreesden, als bij Democraten Hilversum, dat met scherpe vragen de opstelling van het college en de gammele onderbouwing van de plannen aan de kaak stelde.

In het persbericht noemt het college de gestegen bouwkosten en de resultaten van nader onderzoek (!) als reden om af te zien van deze verkeersingreep.

Deze ontknoping vormt voor Democraten Hilversum een belangrijk leermoment. Van het coalitieakkoord kan worden afgeweken. Niet op basis van argumenten van een mooie en gezonde woonomgeving voor de bewoners, maar op basis van een kille kosten-batenanalyse.


Gelukkig kan het verkeren – verkeerde verkeersingreep geschrapt