Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Zienswijzennota Omgevingsvisie Hilversum 2040

Datum : 30-06-2023

De inwoners van Hilversum waren woensdag 28 juni goed vertegenwoordigd bij de commissiebehandeling van de Zienswijzennota Omgevingsvisie Hilversum 2040 met 11 insprekers en 15 schriftelijke bijdragen. Het is enorm inspirerend om te zien hoe de samenleving levendig betrokken blijft.
De commissie was unaniem in zijn mening dat vaststelling van de door het college aan de zienswijzennota toegevoegde bijlagen nog niet aan de orde kon zijn. Eerst willen de leden met het college spreken over de wijze waarop het reageert op de adviezen van de Commissie MER en de Commissie ruimtelijke kwaliteit en monumenten, alsmede het eigen voortschrijdend inzicht, alvorens richting gegeven kan worden aan de verdere uitwerking van de omgevingsvisie.

Democraten Hilversum zal er alles aan doen om nu de keuzes en kaders te verhelderen. Dus geen keuzes en kaders doorschuiven naar uit te werken deelgebiedsvisies, maar NU de kwaliteiten en principes benoemen die daarbij leidend moeten zijn, NU vaststellen wat de grenzen aan de groei zijn.


Zienswijzennota Omgevingsvisie Hilversum 2040