Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Terug- en vooruitblik

Datum : 21-12-2023

Het was een intensief politiek jaar. Een greep daaruit: de omgevingsvisie, ontwikkelplannen voor de spoorzone, het stationsgebied, de Kerkbrink, het circusterrein aan de Diependaalselaan, het parkeerbeleid, de opvang van vluchtelingen en statushouders en het groenbeleid.

We hebben gewezen op de mogelijk ongunstige financiële gevolgen voor de lange termijn van die plannen. Ook hebben we gekeken hoe we de samenwerkingsverbanden beter kunnen monitoren met als doel ze duidelijker en democratischer te maken. Denk aan de Regio Gooi en Vechtstreek en de Metropool Regio Amsterdam. In al die onderwerpen hebben wij de balans in het oog gehouden die recht doet aan een in onze ogen toekomstbestendige Tuinstad. De basis daarvoor is ons verkiezingsprogramma.

Tegelijk hebben we onze controlerende taak serieus genomen. We stelden kritische, verhelderende mondelinge en schriftelijke vragen aan het college. Ook hier een selectie: over de overlast van vliegtuiggeluid van Schiphol, de plaatsing van een zendmast, over voortgaande verdichtingsplannen zoals in de Vituswijk, over een niet transparant verkoopproces aan de Badhuislaan, over het belang van de juiste en tijdige informatie verkrijgen van het college, over het bomenkapitaal, over digitale toegankelijkheid voor iedereen, over de fietsbrug bij de Joh. Geradtsweg.

Het komende jaar zal zeker wonen een zwaartepunt blijven. Democraten Hilversum wil graag woningen realiseren voor de Hilversummers die op een betaalbare woning wachten. Dit kunnen er duizenden zijn zonder dat dit de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum aantast, in tegenstelling tot de verregaande verstedelingsplannen van het huidige college.

Ook de economische visie, het huisvestingsplan voor scholen en het afronden van de omgevingsvisie zullen passeren. Daarnaast verwachten we een aantal beleidsstukken die spelen op het sociaal-maatschappelijke vlak, zoals het bijstandsbudget. Interessant wordt hoe de nieuwe omgevingswet in de praktijk uitpakt: levert het gemak of ongemak op? We gaan ook vieren hoe Hilversum 600 jaar bestaat!

Kortom ook voor het nieuwe jaar een volle agenda. De fractie van Democraten Hilversum zal zich onvermoeibaar blijven inzetten. Wij wensen iedereen goede feestdagen toe en een gelukkig 2024!

Edwin Göbbels

Terug-  en vooruitblik