Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Aangeboden: woonruimte (deel 2)

Datum : 09-01-2024

De wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn lang. Nieuwbouwplannen nemen veel tijd. Democraten Hilversum attendeert op plekken om mensen direct aan tijdelijke woonruimte te helpen. Tijdelijke bewoning helpt bovendien tegen verloedering en draagt bij aan de sociale veiligheid. 

Zie de Koninginneweg tussen de Stationsstraat en het Langgewenst. bron : Google Earth

Vele panden zijn in eigendom van de gemeente. Het is zonde hier woonruimte leeg te laten staan. Nodig een woningbouwcorporatie of een andere leegstandsbeheerder uit de tijdelijke bewoning te realiseren.

Aangeboden: woonruimte (deel 2)