Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Flexwonen

Datum : 07-03-2024

Bij de behandeling van het plan voor de bouw van zogenoemde flexwoningen op het Circusterrein in de raadsvergadering op 6 maart 2024 werd er door Democraten Hilversum op gewezen dat de kleinste variant, een ‘studio’ van 25 m2, uit een oogpunt van woongenot volstrekt onvoldoende is en bovendien het risico op mentale gezondheidsklachten, zoals privacy stress en claustrofobie en depressie, vergroot. Beter zou het zijn om deze flexwoningen, die onder meer bestemd zijn voor mensen die uit een kwetsbare situatie komen, alleen in de middelgrote (45 m2) en grote variant (51 m2) te realiseren. Temeer daar deze in huurprijs niet veel verschillen. Een amendement van die strekking haalde het niet.  
Flexwonen