Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Eerlijker toegang tot onderwijs

Datum : 08-03-2024

Raadslid Atie Van de Beek van Democraten Hilversum roept op tot gesprekken met schoolbesturen om de aanmeldingsprocedure voor basisscholen in lijn te brengen met wettelijke richtlijnen. Daarnaast pleit ze voor een echt vrijwillige ouderbijdrage, waardoor toegang tot onderwijs eerlijker wordt. Beide moties zijn breed gesteund door de Hilversumse gemeenteraad!
Eerlijker toegang tot onderwijs