Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Woningsplitsing en verkamering

Datum : 04-04-2024

Op woensdag 3 april was in de Raad aan de orde het paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering. De bijbehorende beleidsregels bepalen wanneer en hoe woningsplitsing en verkamering mag plaatsvinden. Op die manier kan waar mogelijk woonruimte worden toegevoegd aan de woningvoorraad.

Democraten Hilversum is voorstander van het realiseren van woningen met een goede woonkwaliteit, ook van de woonomgeving. Kwantiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit. En daar wringt vaak de schoen. Dat geldt vooral bij het realiseren van woonruimte boven winkels, zeker als we ons realiseren dat het aantal inwoners in het centrum de afgelopen twintig jaar is toegenomen van 7000 naar 10.000.

Democraten Hilversum stemde in met het collegevoorstel voor de woningsplitsing en verkamering en de bijbehorende beleidsregels omdat het een goede balans bevatte tussen kwantiteit en kwaliteit. Dat het college staande de vergadering haar eigen voorstel van de beleidsregels torpedeerde door moties te omarmen die kwantiteit boven kwaliteit tillen is bedenkelijk en onbegrijpelijk. 

Bron foto: www.artjacobs.nl

Woningsplitsing en verkamering