Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!

Datum : 08-04-2024

Het college heeft een bedrijf in de arm genomen om als pilotproject met slimme camera’s sportvelden in de gaten te houden. Hieronder het artikel en ons commentaar daarop.

Hilversums Nieuws, zondag 7 april, 'Onderwijs en Wetenschap' foto Margot Brakel

Hilversum heeft de primeur. Bijzondere pilot bij SC ‘t Gooi: met slimme camera’s de veldbelasting monitoren en daarmee kosten besparen.

Een feestelijk moment waarbij wordt gevierd dat innovatie, duurzaamheid en sport mooi samenkomen. Zo omschrijven de betrokkenen vrijdagmorgen de aftrap van een proef die ertoe moet leiden dat kunstgrasvelden langer meegaan en gemeenten en sportverenigingen geld overhouden.

“We kunnen hiervan leren en profiteren”, aldus wethouder Karin van Hunnik (Sport).  Hilversum - en om precies te zijn SC ‘t Gooi - heeft de primeur van deze pilot die is gerealiseerd door het eveneens in Hilversum gevestigde bedrijf FieldWatch. Op het veel gebruikte kunstgrasveld van de sportvereniging staat sinds kort aan beide kanten een paal met daarop een multifunctionele camera die volledig draait op zonne-energie en registreert waar iemand zich op dat moment op het veld bevindt.  Er is geen internetkabel nodig en de camera’s verbruiken geen energie. Kunstmatige intelligentie in de panelen vertaalt de gefilmde beelden, die volledig privacyproof zijn, naar een dashboard. Daarop is onder andere een heatmap te zien met de plekken die het meest zijn versleten of die aandacht nodig hebben qua onderhoud, legt CEO Kor van der Bij van Fieldwatch uit.  

Eén miljoen euro

Hij vertelt dat er op dit moment tweeduizend kunstgrasvelden zijn in Nederland. De kosten per veld voor gemeenten/clubs liggen tussen de zes ton en één miljoen euro. Met de technologie moeten de velden langer mee kunnen en worden kosten bespaard. Want met de nieuwe tool is te zien welke delen van een veld veel worden gebruikt en daardoor veel moeten doorstaan en welke delen minder. Tijdens trainingen kunnen teams daar dus mee rekening mee houden.  Ook moet het vandalisme preventief zijn aan te pakken. Wanneer vandalen op het veld rondlopen en de camera hen betrapt - zonder deze mensen te kunnen identificeren - kunnen deze mensen vanaf afstand worden aangesproken en verzocht te weg te gaan. Daarnaast is er sprake van slimme verlichting die - ook weer op afstand - kan worden uitgezet. 

“Deze pilot past perfect in hoe we in de gemeente zo optimaal mogelijk met de aanwezige sportfaciliteiten willen omgaan” 

Door veldbelasting en veldverlichting te monitoren en te optimaliseren, helpt het systeem gemeenten en sportverenigingen efficiënter om te gaan met hun middelen, energie te besparen en de impact op het milieu te verkleinen, aldus Van Hunnik. “Het is de eerste keer dat we als gemeente een innovatief project op het gebied van duurzaamheid in de sport mede mogelijk maken. Tot dusverre richtten we ons vooral op energiebesparende maatregelen binnen accommodaties door een financiële voorziening die sportverenigingen kunnen aanspreken. We gaan de ontwikkelingen en uitkomsten nauwlettend volgen, want deze pilot past perfect in hoe we in de gemeente zo optimaal mogelijk met de aanwezige sportfaciliteiten willen omgaan.” 

De pilot is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van 200.000 euro door de ROM Utrecht Region, een organisatie waar verschillende organisaties en gemeenten (ook Hilversum) deel van uitmaken. Arno Scheepers, wethouder Economie van de gemeente Hilversum en aandeelhouder in de ROM: “De ROM Utrecht Region ondersteunt innovatieve bedrijven in Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek met financieringsopties, netwerken en programma’s. Dat is ongelofelijk belangrijk voor onze ondernemers. Wij zijn hartstikke blij met deze investering van de ROM in FieldWatch, een Hilversumse start up die bijdraagt aan innovatie binnen de sportsector.” 

Dit is de tweede investering van de ROM Utrecht Region in een Hilversums bedrijf. Hoofd Investeringen Edgard Creemers laat weten dat over een maand een derde investering in Hilversum bekend wordt gemaakt. “Een hele leuke”, is het enige wat hij daar nu over vertelt. Hij is blij dat de investering in FieldWatch doorgang kon vinden: “Het verlengen van de levensduur van de velden, maar ook het verminderen van elektriciteitsverbruik en tegengaan van vandalisme dragen allemaal bij aan een fijnere, toekomstbestendigere leefomgeving. En dat is precies wat de ROM Utrecht Region en haar aandeelhouders willen bereiken.”Van der Bij verwacht dat de pilot bij SC ‘t Gooi in juni live gaat. Hij is nu vooral ongelooflijk trots en dankbaar voor de steun van de ROM Utrecht Region. “Deze investering erkent het potentieel van FieldWatch en het stelt ons in staat om onze visie op een duurzamere, technologisch geavanceerde sportomgeving te realiseren.” 

Tot zover het artikel. Waarom worden wij hier vrolijk van? 

De ROM Utrecht en de gemeente Hilversum presenteren een late 1 april grap. Er zou een pilot in juni starten om met camera's de veldbelasting te monitoren bij SC 't Gooi. Kosten €200.000.

Maar daar trappen wij bij Democraten Hilversum niet in. Want iedereen weet toch dat de sterkste belasting in de doelgebieden, de corners en de middencirkel is. En wie het online wil lezen vindt "plekken waar intensief wordt gespeeld en getraind, te kennen de middencirkel, strafschopgebieden en cornergebieden" [https://edelgrass.com/nl/levensduur-kunstgras-voetbalveld/] 

En er zijn meer indicaties dat we in de maling worden genomen. Neem de opmerking dat de beelden van de multifunctionele camera's volledig privacyproof zijn. Kijk naar de foto die de 'slimme' camera toont. Die lijkt van Chinese makelij. Om precies te zijn van het bedrijf Hikvision dat in binnen*-en-buitenland als controversieel te boek staat. Slim hoor.

*https://nos.nl/artikel/2416279-omstreden-chinese-camera-s-hangen-overal-in-nederland-ook-bij-ministeries 

Nog zo'n geweldige zin. 'Wanneer vandalen op het veld rondlopen en de camera hen betrapt - zonder deze mensen te kunnen identificeren - kunnen deze mensen vanaf afstand worden aangesproken en verzocht te weg te gaan.'  Dus jongens en meisjes die een balletje trappen worden verjaagd.  En dit zal allemaal bijdragen "aan een fijnere, toekomstbestendigere leefomgeving'.  De jeugd kan maar beter binnen blijven en duurzaam gamen.

En dan het bedrijf FieldWatch dat dit allemaal mogelijk maakt. Het heeft een heuse CEO, mogelijk met een heus CEO-salaris en een CTO met mogelijk een heus CTO-salaris, en een ontwikkelaar maar waarschijnlijk geen andere werknemers. In ieder geval blijkt de website van dit bedrijf slechts te bestaan uit één statische pagina. Hierop prijkten de logo's van de gulle gevers, de gemeente Hilversum, de ROM Utrecht en de provincie Utrecht. 

Nee, gemeente Hilversum en de ROM Utrecht, jullie zullen beter je best moeten doen om Democraten Hilversum om het veld te leiden. Deze grap springt net wat te veel in het oog.

Het onderstaande artikel maakt ons vrolijk!