Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Onduidelijkheid blijft

Datum : 10-04-2024

Karin Walters was een goede wethouder. Maar Democraten Hilversum vindt dat zij in haar beoordelings-en-handelings-perspectief tekort is geschoten. Maar ook het college is tekortgeschoten in de transparantie over het onderliggende feitenrelaas. Die zwijgcultuur is niet te rijmen met de beloofde nieuwe open bestuurscultuur. Het college trakteert de samenleving op 'politiek gedoe' waarover in het coalitieakkoord staat dat dit een bedreiging vormt voor het vertrouwen in de politiek. In feite is deze coalitie passé. Hilversum verdient beter. 
Onduidelijkheid blijft