Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Omgevingsvisie vastgesteld door de raad

Datum : 16-05-2024

Na vier jaar van voorbereiding, een proces dat door Democraten Hilversum onverminderd kritisch gevolgd is, is de Omgevingsvisie Hilversum 2040 gisteren bij raadsmeerderheid vastgesteld. Gelukkig werd daarbij een amendement van SP, Democraten Hilversum en PvdA aangenomen, om in de meest versteende wijken de hoeveelheid openbaar groen tenminste op peil te houden. Het college zegde toe de raad te zullen blijven betrekken bij de verdere uitwerking in deelvisies. Wij blijven ook daarbij actief werken aan een goede balans tussen gezond wonen, werken en recreëren in onze mooie Tuinstad.
Omgevingsvisie vastgesteld door de raad