Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Hilversum kiest voor nascheiding

Datum : 16-05-2024

Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over de wijze waarop Hilversummers hun PMD afval scheiden vanaf 1 juli 2026. De keuze was: bronscheiding of nascheiding. De nodige amendementen kwamen aan bod. Verschillende fracties riepen op om vooral goed te letten op het scheiden van glas, papier en GFT. Daar is Democraten Hilversum het mee eens. Ook gaven wij in onze woordvoering aan dat hergebruik de afvalstroom verminderd. Onze motie daarover is aangenomen. Wij pleiten daarin voor een onderzoek hoe GFT gescheiden kan worden ingezameld in buurten waar men geen eigen kliko’s heeft. Uiteindelijk heeft de raad gekozen voor nascheiding van het PMD-afval. Deze zienswijze wordt naar het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek gestuurd. Ook andere regionale gemeenten sturen hun zienswijze toe. Uiteindelijk bepaalt het bestuur of we overgaan op  nascheiding en Hilversum af kan met een kliko minder.