Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie

Datum : 17-05-2024

Democraten Hilversum werkt mee aan de gewenste politieke verbreding en treedt toe tot de coalitiepartijen van de gemeente Hilversum. Zo willen wij politieke verantwoordelijkheid gaan dragen voor het dagelijks bestuur van onze gemeente. Wij stellen als kandidaat-wethouder Edwin Göbbels voor. 

Onze inzet is het bevorderen van de goede balans voor Hilversum als Tuinstad, door in samenhang van alle beleidsterreinen (fysiek en sociaal) te werken aan een passende ontwikkeling van Hilversum. Daarbij hebben wij houvast aan het coalitieprogramma, ons verkiezingsprogramma, en de opbrengst van de participatie door de samenleving bij de Omgevingsvisie. 

Aan het coalitieprogramma wordt een addendum toegevoegd onder meer over reële groei."Om in 2040 een toegankelijke, diverse en duurzame stad te zijn, is het nodig dat Hilversum blijft groeien. Dat doen we vanuit het motto ‘reële groei’. Wij bewaken daarbij een goede balans tussen de woon- en werkgelegenheid, de natuur, de capaciteit van onze infrastructuur en het voorzieningenniveau. Indien Hilversum zou samengaan met Wijdemeren worden de toekomstvisies geïntegreerd."   

‘Reële groei’ betekent ook dat we per wijk kijken wat er mogelijk is. Een sterke wijk waarbij inwoners zich met elkaar verbonden voelen, is steeds het centrale uitgangspunt. Ook de keuze om in de hoogte te bouwen, laten we afhangen van de situatie in een wijk." 

Wij zien kansen om concreter bij te dragen als coalitie- dan als oppositiepartij. Tegelijk betekent deelname aan de coalitie het instemmen met de basisregel van elkaar respectvol iets gunnen. Door deze nieuwe coalitievorming zal de portefeuilleverdeling van de wethouders veranderen.  

Democraten Hilversum ziet uit naar een constructieve samenwerking met de andere coalitiepartijen. Als Edwin vertrekt zal Rob Docter het fractievoorzitterschap overnemen.  

Bestuur en fractie van Democraten Hilversum.

Democraten Hilversum treedt toe tot de coalitie