Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder

Datum : 30-05-2024

Woensdagavond 29 mei vond een bijzondere raadsvergadering plaats. In een duidingsdebat ging de raad onderling het gesprek aan over de optredende verandering in de coalitiesamenstelling en over de inhoud van het aan het coalitieakkoord toegevoegde addendum.

De coalitie bestond uit Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en het CDA. Het vertrek van wethouder Walters zorgde voor een domino-effect. Het college ging op zoek naar verbreding en voerde succesvolle gesprekken met andere partijen. PvdA en Democraten Hilversum pakten de handschoen op. Hart voor Hilversum trok zich terug uit de coalitie. Een grote wisseling van de wacht, niet alleen in de samenstelling van de coalitie maar daardoor ook in het college.

Na het debat werden de twee nieuwe wethouders geïnstalleerd. Voor de PvdA Jacqueline Kalk en namens Democraten Hilversum Edwin Göbbels.

Edwin:’’ "Onze inzet is het bevorderen van de goede balans voor Hilversum als Tuinstad, door in samenhang van alle beleidsterreinen (fysiek en sociaal) te werken aan een passende ontwikkeling van Hilversum. Daarbij hebben wij houvast aan het coalitieprogramma, ons verkiezingsprogramma, en de opbrengst van de participatie door de samenleving bij de Omgevingsvisie."

De fractie van Democraten Hilversum heeft door het wethouderschap van Edwin ook een verandering doorgemaakt. Rob Docter wordt fractievoorzitter en de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst, Diego Degives Mas, zal op 12 juni tot raadslid worden geïnstalleerd. 

Rob: ’’Democraten Hilversum zal de verrichtingen van het nieuwe college met een positieve grondhouding maar onverminderd kritisch volgen.”

De fractie van Democraten Hilversum kijkt uit naar de toekomst.

foto: Edwin Göbbels, burgemeester van den Top en Jacqueline Kalk

Edwin Göbbels geïnstalleerd als wethouder