Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

De toekomst van de Tuinstad

Datum : 08-06-2024

Op 5 en 6 juni 2024 werd in Amsterdam en Hilversum de World Garden Cities Conferentie gehouden, waar deelnemers uit 18 landen spraken over hoe de tuinstad principes ingezet kunnen worden bij hedendaagse opgaven zoals de klimaatopgave en biodiversiteit, ruimte voor betaalbaar wonen en kansen voor iedereen om mee te doen. Deskundigen en bestuurders, waaronder minister Hugo de Jonge, keken vooruit: hoe kunnen we de kwaliteiten van de tuinstad als sociaal en ruimtelijk concept meenemen naar de toekomst.

Aan het eind van de conferentie ging locoburgemeester Edwin Göbbels, na een optreden van klimaatcomponist Tim Kliphuis, in gesprek met de president van Housing Europe, Bent Madsen.(zie foto)

Op 13 juli treedt Tim Kliphuis in het kader van het project ‘Het verhaal van Hilversum’ opnieuw op in het MCO met zijn stuk Kosmos. 

De toekomst van de Tuinstad