Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet

Datum : 11-07-2024

De door supermarkt Hoogvliet gewenste verhuizing van de Admiraal de Ruyterlaan naar de garage Stam-locatie aan de Bosdrift was voor wethouder Göbbels een ongemakkelijk moment. Hij moest tijdens de commissievergadering op 26 juni een collegevoorstel verdedigen waartegen hij zich als fractievoorzitter verzet had. De fractie Democraten Hilversum blijft echter een tegenstander van dit plan, dat niet voldoet aan het vastgestelde detailhandelskader, niet voldoet aan de parkeernorm en op onvoldoende draagvlak binnen de buurt kan rekenen. Dat laatste bleek wel uit de overvolle publieke tribune en de inbreng van acht kritische insprekers.

In de raad op 10 juli zal de Fractie Democraten Hilversum ter wille van de rechtszekerheid van de bewoners en die van Hoogvliet zelf alsnog proberen dit onzalige project te stoppen. Daarna zal onderzocht moeten worden wat wel passend is op de locatie aan de Bosdrift. De Fractie Democraten Hilversum wil tegelijk inzetten om voor de buurt een supermarkt op de huidige locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan te behouden.

UPDATE 11 juli : Het is niet gelukt om dit plan tegen de houden. De raad heeft met 21 tegen 15 stemmen besloten dat het plan zal doorgaan. Hart voor Hilversum, Democraten Hilversum, SP, BVNL en ChristenUnie stemden tegen.

Verplaatsing supermarkt Hoogvliet