Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Besluit over fusie met Wijdemeren

Datum : 04-07-2024

De raad neemt deze maand een principebesluit over de fusie met Wijdemeren. De behandeling daarvan in de commissie Bestuur en Economie nam de grote zorgen van Democraten Hilversum niet weg. Ofschoon weinig die “lichte samenvoeging” nog in de weg lijkt te staan, zijn de inwoners daar nog nauwelijks bij betrokken geweest.

Een enquête onder een beperkt panel van bewoners en ondernemers is onvoldoende representatief om in zijn algemeenheid als groen licht gezien te worden. Een brede, goed gedocumenteerde en representatieve raadpleging van de inwoners, ondernemingen en maatschappelijke instellingen, bij voorkeur in de vorm van een referendum, was naar de mening van Democraten Hilversum wenselijker geweest. In werkelijkheid is er in het krappe tijdschema nog nauwelijks ruimte voor een goed participatieproces.

Wij zullen er niettemin voor waken dat de inwoners optimaal de gelegenheid krijgen mee te denken en invloed te hebben op de manier waarop de samenvoeging straks organisatorisch, financieel en maatschappelijk vormgegeven wordt. Dat de nieuwe gemeente Hilversum voor alle inwoners een goede oplossing zal zijn voor de problemen waarmee Wijdemeren geholpen moet worden.

Besluit over fusie met Wijdemeren