Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Dieptepunt Diependaalselaan

Datum : 14-03-2023

In de Gooi en Eembode van januari 2018, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt de toenmalige Wethouder van Verkeer, Floris Voorink (VVD), geciteerd: "De komende colleges van burgemeester en wethouders hebben de taak om het autoverkeer in de Mediastad drastisch te verminderen. De Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg hebben hun tax bereikt.” Ferme woorden, dus rijst de vraag wat het daaropvolgende college (2018-2022) daar daadwerkelijk aan heeft gedaan. Om die vraag te beantwoorden gaan wij eerst nog even iets verder terug in de tijd. 

Lees meer
Dieptepunt Diependaalselaan