Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Vragen aan het college

De fractie van Democraten Hilversum maakt als onderdeel van zijn controlerende taak gebruik van de mogelijkheid om het college te bevragen op actuele ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hieronder een overzicht vanaf 1 januari 2023, met daarbij de beantwoording door het college en een eventuele reactie daarop.

Afspraken met de corporaties; voornemens of beloften?

Lees meer

Lees meer

Vrijheid van handelen binnen Regio en MRA

Lees meer

Houd het bomenkapitaal in balans

Lees meer

Mooie Meent

Lees meer

Arenapark & vestiging voorkeursrecht

Lees meer

Digitale toegankelijkheid voor iedereen

Lees meer

Eisen aan woonkwaliteit zijn ook bij flexwoningen niet flexibel

Lees meer

Lees meer

Arenapark & vestiging voorkeursrecht

Lees meer

Geluid Vliegverkeer Schiphol

Lees meer

Algoritmen

Lees meer

Beeldenstorm in Hilversum

Lees meer

4  Illegale bewoning

Lees meer

Open Overheid

Lees meer

Persconferentie Het Gooi naar de provincie Utrecht

Lees meer

Fietsbrug Joh. Geradtsweg

Lees meer