Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Home : Nieuws

Reactie op blog van Dudok Wonen

Datum : 14-03-2023

Beroep op de minister en het gezonde verstand.

In zijn blog op de website van de woningcorporatie Dudok Wonen vraagt directeur-bestuurder Harro Zanting aan minister Hugo de Jonge om Hilversum een groeiopdracht te geven. Zonder ingrijpen van rijk of provincie kan Hilversum geen betaalbare woningen bouwen, zo betoogt hij. Zelfs gemeentearchitect Dudok wordt ten tonele gevoerd in een poging aan te tonen dat diens tuinstad met kwalitatief hoogwaardige volkswoningbouw alleen onder overheidsdwang tot stand kon komen. Een zo grove manipulatie van feiten en de daarmee beoogde politieke ondermijning mag niet onweersproken blijven, zo vindt Democraten Hilversum.

Lees meer
Reactie op blog van Dudok Wonen