Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Programma

Programma Democraten Hilversum

Lees meer

Menselijke Maat in 5 kernpunten

Lees meer

Visie

De Toekomst van de Tuinstad

Voor u ligt de visie van de gemeenteraadsfractie Democraten Hilversum op het bouwbeleid en de ruimtelijke ordening van Hilversum. In deze visie gaan we in op de manier waarop wij vinden dat de waardevolle tuinstad Hilversum een toekomstbestendige, mooie, gezonde en veerkrachtige woonplaats kan blijven voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Een plek met goede huisvesting, werkgelegenheid, goede verbindingen, veel groen, rust en ruimte. Een woonplaats die recht doet aan de bouwmeesters die hem vormgaven, die met respect voor de menselijke maat beheerd en verder ontwikkeld wordt, een stad zonder ambitieloze nieuwbouw en verrommeling. Wij hopen dat deze visie op de toekomst van de tuinstad als inspiratiebron mag dienen bij het opstellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040.

Lees meer